RENCON RENCON RENCON RENCON

F.A.Q.


Heeft iedereen recht op premies?


Vandaag de dag raden wij al onze klanten aan om hun dak bij nieuwbouw of renovatie meteen goed te isoleren. Wie isoleert volgens de norm kan genieten van een reeks voordelen en premies. De belangrijkste zijn de fiscale aftrek (40% van zijn investering met limiet 2770€/jaar), de energiepremie van Eandis of Infrax en de premie van de Vlaamse Overheid.

Bovenvermelde premies zijn onafhankelijk van inkomen of kadastraal inkomen. Dit maakt dat iedereen die zijn dak renoveert hier recht op heeft. Bij nieuwbouw dienen we wel te vermelden dat men enkel recht heeft op de fiscale aftrek.

Om onze klanten een goed beeld te kunnen geven van hun investering geven wij bij een offerte van een dak met dakisolatie ook een premieberekening. Zo weet u perfect op voorhand hoeveel van de investering u aan premies zal terugtrekken. Bovendien geeft deze berekening ook e en goed beeld van de geschatte terugverdientijd.

Is de offerte gratis?


Wij maken steeds geheel vrijblijvend en kosteloos een prijsofferte op voor elk project. Elke offerte is zo opgesteld dat u een zeer duidelijk en correct beeld heeft van de diverse werken en materialen voor het project voorzien worden. Wij komen bij u ter plaatse voor een opmeting en toelichting van uw dakproject.

Kan men dakpannen recupereren?


Wij zijn geen voorstander van het hergebruik van dakpannen. Toegegeven, in sommige situaties kan of beter gezegd mag men niet anders. Indien uw woning geklasseerd is, en u het dak opnieuw in de oorspronkelijke staat moet brengen, dan hergebruiken wij de bestaande pannen.

Klanten hebben echter vaak het idee dakpannen te hergebruiken om zo kosten te besparen. Dit is een misvatting. Om dakpannen te recupereren moeten ze één voor één van het dak worden gehaald, getest en gekuist worden en vervolgens herplaatst. Dit is zeer arbeidsintensief. De kost die je uitspaart van een nieuwe pan gaat grotendeels verloren aan manuren. Je moet bovendien rekening houden dat ongeveer 20% van de pannen niet kan herplaatst worden door slijtage of eerdere verankering. Bovendien vervalt uw garantie. Geen enkele dakwerker kan garantie geven op recuperatiepannen. Bij nieuwe pannen bent u terug verzekerd van de kwaliteit van de producent als van de plaatsing ervan.

Voorziet VW in alle dakwerken?


Rencon dakwerken is inderdaad een allround dakwerkersbedrijf. Wij plaatsen zowel hellende als platte daken. Daarnaast staan wij ook in voor diverse gevelwerken.

Onze kennis reikt echter verder. Rencon is uw partner in de volledige afwerking van uw onderliggende ruimte. Wenst u uw zolderruimte te benutten als bv. Slaapkamer? Wij pakken niet alleen het dak aan, wij zorgen ook voor de volledige binnenafwerking in gyproc, laminaat, e.a.

Kan men overisoleren?


Bestaat er zoiets als een overgeïsoleerde woning? Het antwoord is nee. Wij hebben voornamelijk te maken met woningen of daken die te weinig geïsoleerd zijn. Als klant doet u er goed aan om uw dak te isoleren. De huidige norm is hiervoor een goede richtlijn. Onder deze norm isoleren is vandaag de dag niet meer aan de orde. Wij raden echter aan, indien de constructie het toelaat, dikker te isoleren. Dit komt u op lange termijn alleen maar ten goede. U wint in energiebesparing, en het EPC (energieprestatiecertificaat) zorgt ervoor dat uw woning langer zijn waarde zal behouden indien beter geisoleerd.
Let wel: isolatie gaat steeds gepaard met ventilatie. Indien u uw dak isoleert moet ervoor gezorgd worden dat er een voldoende ventilatie mogelijk is. Zoals met alle zaken moeten de regels nageleefd worden, en dient de plaatsing van de isolatie volgens de regels der kunst te gebeuren. Een kwalitatieve en correcte plaatsing, daar zorgen wij voor!